Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  asenizacja usuwanie płynnych nieczystości, fekaliów z miast i osiedli; przest. poprawa warunków zdrowotnych w skupiskach ludzkich.
 

Etym. - fr. assainir 'uzdrowić; uzdrowotnić' od sain 'zdrowy' z łac. sanus; zob. sanacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku