Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tura kolejność, następstwo; każda z grup (ludzi) czyniących coś w ustalonej kolejności, zwł. w granicach jednego dnia a. jego części; por. turnus.
 

Etym. - fr. tour 'obrót; tokarka; obejście dokoła; kolejność' od śrdw.łac. turnus 'jp.' z gr. tórnos 'obrót; cyrkiel; tokarka'; por. Tour de France; turniej; turnus.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku