Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  landrat naczelnik powiatu w dawn. Prusach i w RFN.
  landtag zgromadzenie stanów w krajach nm. (XIII-XX w.); sejm krajowy w krajach Związku i Rzeszy Nm. (do r. 1934); parlament krajowy w RFN i w Austrii.
  lan(d)szaft przest. a. żart. obraz przedstawiający pejzaż, krajobraz; kicz.
  landsmål zob. nynorsk.
  landwera rodzaj wojsk terytorialnych ze starszych roczników rezerwy w Niemczech i Austro-Węgrzech.
  landszturm pospolite ruszenie w Niemczech (do r. 1919 i 1935-45) i w Austro-Węgrzech.
 

Etym. - nm. Landschaft 'okolica; krajobraz'; Landsturm 'landszturm'; Landwehr 'landwera'; Land, zob. lancknecht; Rat 'rad(c)a'; Sturm 'burza; szturm'; Tag(ung) 'posiedzenie; sesja'; Wehr 'obrona'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku