Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  -OKS(Y)- w złożeniach: 1. zawierający tlen, tlenek, atom tlenu związany z dwoma różnymi atomami. 2. zob. oksydowanie. 2. ostry; spiczasty; bystry; rażący; mocny; szybki; kwaśny.
  oksydowanie proces pokrywania powierzchni metali warstewką ich tlenków (przeciw korozji a. dla ozdoby).
  oksymoron antylogia, epitet sprzeczny, zestawienie wyrazów treściowo sprzecznych (jak np.: "pracowite lenistwo", "spiesz się powoli"); por. contradictio in adiecto.
  oksyton wyraz akcentowany na ostatniej sylabie.
  oksydacja utlenianie.
 

Etym. - 1. fr. oxygène '(dosł. kwasoród) tlen'; oxy- zob. -oksy- 2; -gen-. 2. gr. oksýs 'ostry, spiczasty; parzący; kwaśny; jasny; głośny; szybki; ognisty; bystry (umysłowo)'; oksýmōron 'jw.' z r. nij. od oksýmōros 'wyraźnie głupi'; morós 'tępy; głupi'; por. paroksyzm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku