Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  korona ozdoba wkładana na głowę monarchy jako oznaka władzy; władza monarsza; hist. (Korona) rdzenna Polska, bez Litwy; górna część (drzewa, okwiatu; drogi, wału, zapory; zęba; rogów jelenia); sztuczna osłona korony zęba; waluta Czechosłowacji (koruna = 100 halerzy), Szwecji (krona = 100 öre), Islandii (krona = 100 aurar), Danii i Norwegii (krone = 100 öre) oraz dawn. Austrii; (k. słoneczna) zewn. warstwa atmosfery Słońca.
 

Etym. - łac. corona 'wieniec; gzyms' z gr. korōnē 'przedmiot zakrzywiony; pierścień' od korōnós 'zakrzywiony'; por. kronprinc.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player