Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dyskryminacja pozbawienie równouprawnienia, upośledzanie, szykanowanie pewnej grupy ludzi ze względu na ich pochodzenie a. przynależność klasową, narodową, rasową (por. segregacja), wyznaniową; w handlu międzynarodowym: przyznawanie jakiemuś krajowi mniejszych niż innym krajom przywilejów na własnym rynku.
 

Etym. - późn.łac. discriminatio 'rozróżnieie; rozdzielanie' od discriminare '(roz)dzielić; rozróżniać; przydzielać' od discrimen 'podział; rozróżnienie; decyzja' z discernere, zob. dyskrecja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku