Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

intelligence quotient (I.Q.) ang., [wym. intelidżens kuouszent (ajkju:)] iloraz inteligencji; potencjalne zdolności człowieka, zmierzone specjalnie w tym celu ułożonymi testami; liczba określająca inteligencję człowieka, otrzymana przez podzielenie jego wieku umysłowego (obliczonego na podstawie testów) przez wiek życia, przy czym osobę osiągającą wynik od 90 do 110 określa się jako "normalną", od 110 do 130 jako "inteligentną", powyżej 130 "uzdolnioną", poniżej 90 "tępą", poniżej 75 "opóźnioną w rozwoju".
 

Etym. - zob. inteligencja; ang. quotient 'iloraz' z łac. quotie(n)s 'jak często? ile razy?' od quot 'jak wiele, ile'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku