Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  inauguracja (uroczyste) otwarcie, zapoczątkowanie, rozpoczęcie czego.
  inaugurować.
 

Etym. - łac. inauguratio 'rozpoczęcie; poświęcenie' od inaugurare 'brać wieszczbę, wróżyć (zwł. przed ważnym przedsięwzięciem); rozpoczynać, poświęcać'; zob. in- 2; augurare 'wieścić, wróżyć' od augur, zob. augurowie.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku