Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kontredans zbiorowy, figurowy taniec towarzyski pochodzenia ang., popularny od poł. XVIII w. (w XIX w. przekształcił się w kadryla).
 

Etym. - fr. contredance 'jw.' z ang. country-dance 'zbiorowy taniec wiejski'; country 'wieś; kraj' ze śrdw.łac. contrata (dosł. 'to, co jest naprzeciw oglądającego) krajobraz; wieś' od łac. contra zob. kontra-; ang. dance, zob. dancing.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player