Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  IMMUN(O)- w złożeniach: wolny, zwolniony od czego; chroniony, strzeżony; odporność, uodpornienie.
  immunologiczna bariera - reakcja organizmu na transplantację, polegająca na rozpoznawaniu, zwalczaniu i odrzucaniu obcych sobie antygenowo tkanek; (i. tolerancja) brak reakcji organizmu na obce tkanki, brak bodźca do wytwarzania przeciwciał.
  immunologia nauka o odporności organizmów na zarazki, jady itp.; por. serologia.
  immunosupresja, immunodepresja działanie med. w celu osłabienia mechanizmów odpornościowych a. obniżenia bariery immunologicznej organizmu.
  immunizacja sztuczne uodpornienie organizmu.
  immunizować.
  immunoterapia med. pobudzanie, wzmacnianie odporności organizmu.
  immunitet prawo (przywilej) niepodlegania temu, co ciąży na innych i nieczynienia tego, do czego inni są zobowiązani.
 

Etym. - łac. immunitas 'uwolnienie od obciążeń' od immunis 'wolny od obciążeń, obowiązków'; im- zob. in- 1; munia 'obowiązki obywatelskie, społ.'; zob. -log; log-; łac. suppressio 'zatajenie' od supprimere 'obciążyć; tłumić; zataić'; sup- zob. sub-; premere, zob. presja; terapia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku