Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dystych dwuwiersz; (d. elegijny) staroż. strofa dwuwierszowa, złożona z heksametru i pentametru.
 

Etym. - gr. dístichon 'jw.' z r.nij. od dístichos 'dwurzędowy'; zob. di-; -stych.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku