Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  justować druk. przygotowywać zestaw zecerski do druku przez wypełnienie pustych miejsc justunkiem, ślepym materiałem, niższym od czcionek i linii, nie dającym odbitki w druku (por. interlinia; spacja).
 

Etym. - nm. justieren 'nastawiać, regulować (przyrządy)' z łac. iustus 'zgodny z prawem; sprawiedliwy; dobry' od ius 'prawo'; por. adiustować; jury; Justizmord.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku