Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ichabod! okrzyk wyrażający żal za utraconą chwałą.
 

Etym. - hebr. īchābhōdh 'niesława; hańba'; w Biblii (1. ks. Samuel., 4, 19-22) synowa Helego, umierając nazywa swego nowo narodzonego syna I., gdyż Filistyni uprowadzili arkę przymierza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku