Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  informacja wiadomość, wieść, nowina, rzecz zakomunikowana, zawiadomienie, komunikat; pouczenie, powiadomienie, zakomunikowanie o czymś; dane; pokój, okienko, stanowisko, gdzie się udziela informacji; (ilość informacji) miara wiedzy o jakimś zdarzeniu, uzyskanej w wyniku przeprowadzenia określonego eksperymentu; mat., cyber. miara braku entropii (nieokreśloności), miara organizacji systemu; (i. genetyczna, dziedziczna) biol. zapis genetycznych właściwości organizmu zawarty w cząsteczkach DNA każdej komórki.
  informacji teoria - dyscyplina mat. badająca, jaka ilość informacji zawiera się w pewnym zbiorze wiadomości (np. w zdaniu, książce, obrazie TV, zapisie kodowym), a także analizująca procesy przekazywania informacji.
  informatyka techniki i metody przetwarzania informacji; dyscyplina nauki i techniki zajmująca się org. powstawania i przebiegu informacji, technologią i metodyką jej przekształcania, zwł. za pomocą techniki obliczeniowej; nauka o komputerach; połączenie informacji z automatyką.
 

Etym. - łac. informatio 'wyobrażenie; wizerunek; pomysł' od informare 'formować; wymyśleć; spisać; informować'; zob. in- 2; formacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku