Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  romantyczny związany z romantyzmem; pop. marzycielski, tajemniczy, fantastyczny, poetyczny, uczuciowy.
  romański powstały na gruncie kultury staroż. Rzymu; (język r.) powstały z łaciny lud., jak język port., hiszp., kataloński, fr., prowans., wł., rumuński itd.; (styl r.) styl sztuki zach.europ. od X do pocz. XIII w.
  romantyzm ruch lit., art. i filoz., powstały w Europie XVIII w. gł. jako reakcja przeciw neoklasycyzmowi z jego uwielbieniem dla rozumu i intelektu, nacechowany dążeniem do pełnego rozwoju indywidualności, kultem uczucia, fantazji, ludowości, przeszłości hist., egzotyki, w 1. poł. XIX w. nawiązujący do ideałów Rewolucji Fr., akcentujący momenty narodowe i wyzwoleńcze.
 

Etym. - fr. romantisme 'romantyzm' od romantique 'romantyczny' z roman, zob. romanca.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku