Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ORT(O)- w złożeniach: prosty; pionowy; dokładny; równoległy; prawidłowy; prawowity; korygujący; normatywny; geol. pochodzący ze skały magmowej.
  ortodoncja dział stomatologii, obejmujący leczenie wadliwego ustawienia zębów i szczęk.
  ortotanazja med. zaniechanie dalszego sztucznego podtrzymywania życia pacjenta por. eutanazja.
  ortografia nauka pisowni; zbiór zasad i przepisów poprawnej pisowni.
  ortoptyka med., dział okulistyki, leczenia zaburzeń w ustawieniu i ruchach gałek ocznych (jak zez, niezborność) za pomocą ćwiczeń, reedukacji, rehabilitacji itp.
  ortodoksalny sen okres snu bez marzeń sennych; por. paradoksalny sen.
  ortodoksja ścisła wierność doktrynie, dogmatowi, zwł. relig., rygorystyczne przestrzeganie jakiegoś kodeksu zasad; prawowierność; prawosławie.
  ortopedia med. leczenie zniekształceń kostno-stawowo-mięśniowych i zapobieganie im.
  ortoepia nauka poprawnego mówienia; nauka ustalająca zasady poprawności językowej.
  ortogonalny mat. prostopadły.
  ortofonia nauka poprawnej wymowy.
  ortodroma najkrótsza droga między dwoma punktami na powierzchni zakrzywionej, np. na Ziemi.
  ortoped(yst)a chirurg specjalista w dziedzinie ortopedii; specjalista wykonujący aparaty ortopedyczne.
  ortochromatyczny fot. (materiał barwoczuły) o niskiej czułości na barwę czerwoną; por. panchromatyczny.
 

Etym. - gr. orthós 'prosty; słuszny; prawdziwy', zob. chromatyczna; -doksja zob. heterodoksja; -odoncja zob. -odont(o); zob. -drom(a); -epia od épos, zob. epopeja; zob. -fon-; -gon- 1; -graf-; -ped-; -tanato-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku