Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  libertacja w dawnej Polsce - zwolnienie od podatków, powinności, świadczeń publ., uwolnienie z poddaństwa.
 

Etym. - śrdw.łac. libertatio 'jw.' z łac. libertas 'wolność' od liber, zob. liberalizm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku