Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  programowa muzyka muzyka instrumentalna związana bezpośrednio z treściami pozamuzycznymi, takimi jak idee lit., legendy, zjawiska przyrody, dramatyczne przeżycia, dzieła plastyczne itd.; elementy opisowe istniały w muzyce wielu kultur i epok, ale muz. programowa wiąże się najsilniej z XIX-wiecznym romantyzmem, z poematem symfonicznym i z takimi kompozytorami jak Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Weber, Berlioz, Liszt; por. mixed media.
 

Etym. - zob. program; muzykologia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku