Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  poligraf pracownik zatrudniony w przemyśle druk.; (p. Keelera) aparat do badania prawdomówności (używany, za zgodą oskarżonego, gł. w USA), notujący zmiany pulsu, oddychania, ciśnienia krwi badanego itd., opierający się na domniemaniu, że aktowi kłamstwa towarzyszą określone zmiany fizjologiczne, por. kimograf.
  poligrafia gałąź przemysłu obejmująca wszystkie rodzaje techniki druk. wraz z działami pomocniczymi.
 

Etym. - gr. polýgraphos 'wiele piszący'; zob. poli-; -graf-. Kryminolog amer. Leonarde Keeler (zm. 1949 r.), wynalazca poligrafu (por. lie detector).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku