Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  koniugacja gram. formy czasownika; jego odmiana przez osoby, czasy, tryby, strony i liczby (por. fleksja); biol. proces podobny do rozrodu płciowego, występujący u orzęsków.
 

Etym. - łac. coniugatio 'sprzęganie się; mieszanina' od coniugare 'łączyć się; poślubiać'; zob. kom-; iugare 'jp.' od iugum 'jarzmo'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku