Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

trust [wym. ang. trast] forma monopolu kapitalistycznego, w której uczestniczące przedsiębiorstwa stają się udziałowcami w proporcji do swych wkładów, powierzając kierownictwo połączonych przedsiębiorstw jednemu zarządowi (por. holding; kartel; koncern; syndykat).
 

Etym. - ang. 'zaufanie; nadzieja; wiara; kredyt; opieka; depozyt; powiernictwo; jw.'; por. brain trust.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku