Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

what's Hecuba to him, or he to Hecuba? ang., czym dlań Hekuba, czym on dla Hekuby (by miał aż płakać z jej powodu)?
 

Etym. - z Szekspira (Hamlet, 2, 2); Hamlet o Pierwszym Aktorze; Hekuba (gr. Hekábē), w mit. gr. żona króla Troi, Priama, która w czasie wojny straciła niemal całą swą liczną rodzinę (por. tragedię Eurypidesa).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku