Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  deluwium geol. osad powstały ze zmycia cząsteczek skalnych i nagromadzenia się ich u podnóża stoku.
  deluwialny geol. osadowy; (gleby deluwialne) gleby powstałe z osadów.
 

Etym. - łac. diluvium 'wezbranie wód, powódź' od diluere 'zmywać'; zob. aluwium.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku