Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  aproksymacja przybliżenie, ujęcie w sposób przybliżony; mat. przybliżanie, zastępowanie we wzorach jakichś wielkości innymi, prostszymi, dogodniejszymi; konstruowanie ciągu przybliżeń wielkości niewiadomej.
 

Etym. - późn.łac. approximatus p.p. od approximare 'przybliżać'; ap- zob. ad-; proximare 'zbliżać się' od proximus 'najbliższy' stopień najwyższy od propre 'blisko'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku