Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  forma kształt zewn., wygląd; wzór, naczynie służące do odlewania, do nadania kształtu; krój, fason, model, szablon; zespół elementów drukarskich narządzony do druku; kształt, wyraz zewnętrzny dzieła sztuki; odmiana, przejaw, rodzaj; struktura, ustrój (państwa); (w l.mn.) sposób bycia, obejście; ceremoniał, etykieta, konwenans; formalność; przepis (prawny); por. pro forma.
 

Etym. - łac. 'kształt, model; wyobrażenie; sposób'; por. formacja; formalizm; formant; formularz; konformizm; proforma; reforma; uniform.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku