Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kongregacja relig. stowarzyszenie osób świeckich (np. bractwo); zgromadzenie zakonne, w którym składa się tylko śluby proste; urząd przy kurii papieskiej, obejmujący wyodrębniony zakres spraw; wydział kolegium kardynalskiego kurii rzymskiej; doroczna konferencja dekanalna księży; por. dekanat.
 

Etym. - łac. congregatio 'zgromadzenie' od congregare 'gromadzić'; zob. kom-; grex, zob. agregat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku