Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tempo szybkość wykonywania czynności; muz. stopień szybkości wykonywania utworu; miarowość, takt, rytm, wg którego wykonuje się ruchy; w szachach - przywilej wykonania ruchu.
  temporyzowanie dawn. wyczekiwanie dogodniejszego momentu, pomyślniejszych okoliczności, gra na zwłokę, kunktatorstwo.
  temporalny czasowy; doczesny.
  temporalizacja psychol. odnoszenie przeżycia aktualnego do dawniejszego; por. déjà vu.
 

Etym. - wł. tempo 'czas; pogoda; rytm' i łac. temporalis 'czasowy' od tempus dpn. temporis 'czas'; por. temperament; tempera.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku