Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eman (Em) jednostka stężenia roztworów substancji promieniotwórczych.
  emanacja wydzielanie (się), promieniowanie; to, co wydziela się, promieniuje; wytwór, wypływ; fiz. chem. promieniotwórczy gaz szlachetny o liczbie atomowej 86.
 

Etym. - późn.łac. emanatio 'wypływ' z łac. emanare 'wyciskać'; e- zob. eks-; manare 'ciec; sączyć się'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku