Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kaustyczny żrący, palący, gryzący; k-a soda - wodorotlenek sodu.
  kauteryzacja med. przyżeganie.
 

Etym. - gr. kaustikós 'żrący; palny' i kautērion 'żelazo do piętnowania' od kaíein 'płonąć'; por. enkaustyka; hypokauston; inkaust.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku