Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  addytywny będący wynikiem sumowania składników, sumą ich treści; por. leksykalizacja.
 

Etym. - późn.łac. additivus 'dodający' z łac. additus p.p. od addere 'dodawać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku