Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Biblia księgi Starego i Nowego Testamentu.
  bibliografia uporządkowany spis dokumentów, druków, utworów, łącznie z najważniejszymi danymi o nich; metodyka sporządzania takich spisów; księgoznawstwo.
  biblioman namiętny miłośnik, zbieracz książek.
  bibliopola dawn. księgarz.
  bibliobus samochód-wypożyczalnia -czytelnia -biblioteka książek i pism odwiedzająca miejscowości pozbawione biblioteki stałej.
Biblia pauperum łac., śrdw. Biblia ubogich, tj. analfabetów, zbiór rycin przedstawiających sceny biblijne; por. komiksy.
  biblistyka badanie tekstu Biblii; por. egzegeza.
  bibliofil miłośnik, znawca, zbieracz cennych, rzadkich książek jakiegoś autora a. pewnego zakresu tematycznego.
 

Etym. - śrdw.łac. biblia 'Biblia' z gr. l.mn. od biblíon 'książka' zdrobn. od bíblos, býblos 'papirus; księga' z Býblos 'miasto fenickie, centrum eksportu papirusu'; -bus zob. omnibus; zob. -fil; -graf-; -man; -pola z gr. pōlēs 'przekupień'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku