Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  entymemat log. wnioskowanie a. skrócony sylogizm, w których brak jednej z przesłanek (entymematycznej, domyślnej); (w arystotelizmie:) sylogizm retoryczny prawdopodobny i przekonywający, ale, być może, niepoprawny.
 

Etym. - gr. enthýmēma 'jw.' od enthymeísthai 'rozważać; uwzględniać'; zob. en-; thymós 'umysł'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku