Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  metrampaż druk. składacz formujący kolumny (stronice) gazety, pisma, książki ze złożonych wierszy tekstu i z klisz.
 

Etym. - fr. metteur en pages dosł. 'składający w stronice; jw.'; mettre 'kłaść; wprawić' z łac. mittere, zob. misja; zob. en-; page 'stronica' z łac. pagina, zob. pagina; por. mise en scène.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku