Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  azot chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, gaz bezwonny, bezbarwny, niepalny, gł. składnik (ok. 3/4) powietrza.
  azotniak nawóz mineralny, cyjanamid wapnia, otrzymywany sztucznie.
  azotowy kwas - ważny surowiec przemysłu chem., do produkcji barwników, nawozów sztucznych, materiałów wybuchowych itd.
 

Etym. - fr. azote 'azot'; zob. a-; gr. dzōē, zob. -zoik.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku