Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  akustyczny dźwiękowy, głosowy; posiadający dobrą akustykę, nie powodujący zakłóceń i zniekształceń dźwięków.
  akustyka fiz. nauka o dźwięku i rozchodzeniu się fal głosowych w danym ośrodku; warunki słyszalności w danym pomieszczeniu, jego akustyczność.
 

Etym. - gr. akoustikós 'słuchowy' od akúein 'słyszeć; słuchać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku