Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  artefakt przedmiot (proste narzędzie a. ozdoba) będący dziełem (a. noszący ślady) pracy ludzkiej (w odróżnieniu od przedmiotów naturalnych); psychol. sztuczny twór metody działania, nie istniejący realnie; biol. (zazw. w l.mn.) struktury powstałe w preparacie mikroskopowym w trakcie jego przygotowywania, nie pojawiające się w organizmie żywym.
 

Etym. - łac. arte ablat. od ars, zob. artysta; factum 'to, co zrobiono' z r.nij. od factus p.p. od facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku