Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prorogacja odroczenie (zwł. sesji parlamentu); przedłużenie terminu; prawn. (p. sądu) klauzula umowy, oddająca spory, jakie mogą z niej wyniknąć, do rozstrzygnięcia innemu sądowi niż ten, który byłby miejscowo właściwy.
prorogatio fori łac., dosł. 'odłożenie roków'; w dawn. Polsce - prawn. zasada wyboru sądu przez strony, bez względu na jego właściwość osobową a. miejscową.
 

Etym. - łac. prorogatio 'prolongata; odroczenie' od prorogare 'przedłużać; odraczać'; pro 'przed'; por. pro- 2; rogare, zob. abrogacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku