Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  resort wyodrębniony dział adm. państwowej, kierowany przez ministra; zakres działania władzy, kompetencji, właściwości urzędu a. instytucji.
 

Etym. - fr. ressort 'zakres działania, władzy'; zob. re-; sortir 'wyjść' z łac. sortiri 'losować' od sors dpn. sortis 'los; udział'; por. asortyment; konsorcjum.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku