Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  -TROP-, TROPO- w złożeniach: zwrot; obracanie (się); zmiana; skłonność do; tendencja do zwracania się ku; tropizm.
  tropikalny gorący, upalny, zwrotnikowy, położony między tropikami, zwrotnikami (Raka i Koziorożca).
  tropik lekka, przewiewna tkanina na letnie ubrania męskie, z wełny czesankowej łączonej zwykle z przędzą z włókien syntetycznych.
  troposfera najniższa warstwa atmosfery Ziemi, sięgająca do 11 km w górę; por. geosfery.
  trop wyraz a. zadanie użyte w znaczeniu przenośnym, tworzące zwrot stylist. (np. alegoria, hiperbola, litotes, metafora, metonimia, peryfraza, prozopopeja, synekdocha).
 

Etym. - gr. trópos 'zwrot; obrót'; tropikós 'zwrotny' od tropē, zob. trofeum; sfera; por. Atropos; entropia; somatotropina.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku