Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  interferencja superpozycja, nakładanie się dwóch a. więcej fal, prowadzące do wzmocnienia a. osłabienia fali wypadkowej.
  interferon biol. proteina przeciwwirusowa wytwarzana przez komórki zaatakowane przez wirusy.
  interferometr przyrząd do pomiarów długości fal świetlnych i współczynników załamania.
 

Etym. - zob. inter-; łac. ferire 'uderzać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku