Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  protokolant osoba zapisująca przebieg rozprawy, posiedzenia.
  protokół sprawozdanie z obrad, sesji, posiedzenia; pisemne streszczenie przemówień, wniosków i uchwał zebrania; akt sporządzony przez urzędnika, z opisem dokonanych przez niego czynności a. stwierdzonych faktów; (p. dyplomatyczny) ogół prawideł i zasad postępowania w stosunkach dypl.
 

Etym. - późn.łac. prōtókollon 'arkusz wklejony na początku zwoju papirusowego, zawierający opis jego treści'; zob. prot-; gr. kólla, zob. kolodium.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player