Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  iteracja (wielokrotne) powtarzanie (zwł. z każdorazowym przekształceniem w analogiczny sposób); mat. kolejne powtórzenie danej operacji odniesione do rezultatu poprzedniego jej wypełnienia.
 

Etym. - łac. iteratio 'powtarzanie' z iteratus p.p. od iterare 'powtarzać' z iterum 'znowu, jeszcze raz'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku