Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

ars antiqua łac., 'stara sztuka', w hist. muz. okres ok. 1160-1290, związany z działalnością szkoły paryskiej (szkoły Notre Dame), okres rozkwitu polifonii organalnej (zwł. motetu), działalności trubadurów, truwerów i minnesängerów.
ars nova łac., 'nowa sztuka', w hist. muz. muzyka XIV w., okresu rozwoju twórczości świeckiej, muzyki instrumentalnej (fr. ballada, rondeau, virelai, wł. madrygał).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku