Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  opcja prawo powzięcia decyzji (np. wydania książki przez wydawcę; zmiany ładunku a. portu przeznaczenia statku przez armatora) lub dokonania wyboru (np. obywatelstwa, zwł. na terytorium przechodzącym pod nową władzę) w określonym terminie.
  optant osoba uprawniona do optowania, wyboru obywatelstwa.
  optativus łac., gram. tryb czasownika wyrażający życzenie, chęć itp.
 

Etym. - łac. optio 'wolna wola; wolny wybór'; optans dpn. optantis p.pr. od optare 'wybierać; chcieć'; por. adoptować; kooptacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku