Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  proteza med., sztuczne uzupełnienie brakującej części (a. całości) narządu (zębów, szczęk, oka, kończyn itd.).
  protetyka med. teoria i praktyka wykonywania protez (zwł. dostawek zębowych).
 

Etym. - fr. prothétique 'protetyczny' od prothèse 'proteza' z gr. prósthesis 'dodatek; uzupełnienie'; pros 'przy; ku; do'; zob. teza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku