Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Gauleiter naczelnik regionu (okręgu) partii hitlerowskiej a. gubernator prowincji w Niemczech 1933-45.
 

Etym. - nm. 'jw.'; Gau 'okręg; powiat; kraina'; Leiter od leiten 'prowadzić; kierować; rządzić'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku