Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  PALIM-, PALIN- w złożeniach: znowu, powtórnie, odwrotnie.
  palingeneza biol. występowanie w ciągu indywidualnego rozwoju organizmu cech zanikłych już w procesie ewolucji danej grupy; relig. filoz. reinkarnacja.
  palimpset staroż. a. śrdw. rękopis pisany na pergaminie, z którego zeskrobano a. starto poprzedni tekst.
  palinodia wiersz, w którym autor odwołuje wypowiadane o kimś ujemne sądy, chwali to, co poprzednio ganił.
  palindrom wyraz a. zdanie czytające się jednakowo w sposób zwykły i wspak, np. Oko w oko; Upał u pułapu; Łoi nas anioł; Metraż Ada bada żartem; Kobyła ma mały bok (por. anagram).
 

Etym. - gr. pálin 'w tył; przeciw, odwrotnie; znowu, jeszcze raz'; palimpsēstos 'znowu zeskrobany' od psēn 'trzeć; drapać'; palindromos 'biegnący z powrotem'; zob. -drom; -gen-; palinōidía 'odwołanie'; -ōidia od aeídein, zob. oda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku