Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eklektyzm filoz. łączenie w jedną (zazw. niespójną) całość teorii, koncepcji, pojęć i tez, wybranych z różnych kierunków filoz., systemów, doktryn (por. synkretyzm); plast. tendencja łączenia różnych elementów formy i treści innych epok i kierunków art., nie prowadząca do nowej syntezy; twórczość kompilacyjna, nieoryginalna.
  eklektyk.
 

Etym. - gr. eklektikós 'wybierający' od eklégein 'wybierać'; ek- 'wy-'; légein, zob. -log; log-; por. ekloga.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku