Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  hieratyczny kapłański, rytualny; uroczysty, dostojny, namaszczony, pełen patosu; monumentalny.
  hieroglify pismo piktograficzne (obrazkowe), zwł. najstarsza forma pisma egip.; pismo nieczytelne, niewyraźne, nie do odcyfrowania; tajemnicze, zagadkowe znaki.
  hieromancja st.rz. wróżenie z wnętrzności zwierząt ofiarnych.
  hiero- zob. hier-.
  hierografia rozprawa na tematy religijne.
  hierodula staroż. święta prostytutka-niewolnica należąca do jednej ze świątyń Isztar a. Afrodyty.
  hierodul staroż., niewolnik należący do świątyni.
  hierokracja rządy kapłanów.
  hierofant kapłan w staroż. Grecji, zwł. gł. kapłan misteriów eleuzyńskich.
 

Etym. - gr. hieratikós 'kapłański' od hierós, zob. hier-; gr. hieródoúlos 'jw.'; doúlos 'niewolnik, niewolnica'; hierophantēs 'hierofant'; -phantēs od phainein 'pokazywać'; zob. -glif; graf; -kracja; -mancja. Egipskie pismo hieroglificzne służyło gł. do pisania na kamieniu; od XXVII w. p.n.e. stosowano pismo uproszczone, hieratyczne, a od VIII w. p.n.e. jeszcze bardziej uproszczone - demotyczne.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku