Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  gerundium gram. rzeczownik odsłowny (np. czytanie).
  gerundivum gram. łac. imiesłów bierny czasu przyszłego, oznaczający czynność, która powinna być spełniona.
 

Etym. - późn.łac. gerundivum 'jw.' od gerundium 'jw.' z łac. gerere 'nosić; czynić'; por. digesta; egzagerować; ingerencja; registratura; rejestr; (su)gestia; werbigeracja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku